FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

मतदाता नामावली संकलन सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०७८/०७९ प्रथम चाैमासिकको आय व्यय विवरण ।

सहभागी छनाेट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति / समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धी सुचना ।

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

उपभोक्ता समिति / समुह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावितअतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धमा ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही छनौट सम्बन्धमा ।

Pages