FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

सूचना तथा समाचार

आपतकालिन सम्पर्क नम्बर सार्बनिक गरिएको बारे ।

सेवा प्रवाह बन्द गरिएकाे जरुरी सूचना ।

सूचनाको हक सम्बन्धी तेश्रो चौमासिक स्वतः प्रकाशन ।

अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धि जरुरी सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे जरुरी सूचना ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्न आउने बारे जरुरी सूचना ।

पूर्वनिर्धारीत नगर स्तरीय र विद्यालय स्तरीय परीक्षा स्थगत गरिएको बारे सूचना ।

कर्मचारी(रेडियोग्राफर) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बासमेवासीहरुले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्न ३५ दिने सूचना ।

भूमी सम्बन्धी अनुसुची २ बमोजिम भरिएका फारम माथि दाबी विरोधका लागि प्रकाशित १५ दिने सूचना ।

Pages