FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०७/२८) 

परशुराम नगरपालिका भित्रका विभिन्न नदी/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७८/०७/२८) 

बोलपत्र आशय पत्र सूचना ।

विभिन्न नदि/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना ।

विभिन्न नदि/खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको बिक्रिकर संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना ।

दोस्रो पटक प्रकासित मिति २०७८/०७/०८

Pages