FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
परशुराम नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको आर्थिक ऐन, २०८०। 07/19/2023 - 13:28
सुत्केरी महिलाहरुका लागि उपमेयर कोसेली कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 06/15/2023 - 07:18
शैक्षिक संस्था अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि, २०८०। 06/15/2023 - 07:18
परशुराम नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० 06/15/2023 - 07:17
नगर प्रमुख कृषि कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० 06/15/2023 - 07:16
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न वनेको कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन २०८०) 06/15/2023 - 07:15
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८ 01/01/2023 - 16:36
परशुराम नगरपालिकाको सहकारी नियमावली , २०७८ । 04/03/2022 - 09:09
सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि ,२०७६ । 04/03/2022 - 09:06
सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि, २०७७ । 04/03/2022 - 09:03

Pages