FAQs Complain Problems

परशुराम नगरपालिकाको मुक्तहलिया पुन: स्थापना कार्यविधि २०८० ।

परशुराम नगरपालिकाको मुक्तहलिया पुन: स्थापना कार्यविधि २०८० ।

राजपत्र प्रकार : 
कार्यविधि