FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार:

परशुराम न पा अन्तर्गतका संस्थागत  बिद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८० मा अध्ययनरत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुको विवरण ।

परशुराम न पा अन्तर्गतका संस्थागत बिद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८० मा अध्ययनरत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुको विवरण ।

Supporting Documents: