FAQs Complain Problems

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको दोश्रो त्रैमासिकको प्रगती विवरण ।

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली , २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको

 

परशुराम नगरपालिकाको दोश्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण

(PROACTIVE DISCLOSURE)

आ.व. २०७७/०७८

कार्तिक-पौष