FAQs Complain Problems

News and Notices

सम्पूर्ण सबैको जानकारीको लागी ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

करार कर्मचारिको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

आ.व.२०७८/०७९ को सम्पत्ति विवरण वुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

नापनक्सा सुरु हुने सम्बन्धी सात दिने सूचना ।

पत्रमा उल्लेखित मिति भित्रमा चेक साट्ने सम्बन्धी सूचना ।

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण ।

उपस्थित सम्बन्धमा ।

Pages