FAQs Complain Problems

News and Notices

Invitation For Bids.

परशुराम नगरपालिका कम्प्लेक्स भवनको सटरमा छाना निर्माण कार्यको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

परशुराम नगरपालिकामा आल्मोनियम पार्टेसन निर्माणका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रास्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रास्ट्रपति महिला उत्थान जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७

सम्पूर्णको जानकारी सम्बन्धमा ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सूरक्षा भत्ता पाउने हरुको विवरण ।

Pages