FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ईन्जिनियर करार पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

उपभोक्ता समिति/समूह मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरु कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्त तथा सेवा सबिधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

रोजगार संयोजकको बिज्ञापन सम्बन्धि सूचना ।

आ.ब २०८०/०८१ बजेट तथा कार्यक्रम परशुराम नगरपालिका ।

आवश्यक जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना ।

परशुराम न पा अन्तर्गतका संस्थागत  बिद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८० मा अध्ययनरत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बिद्यार्थीहरुको विवरण ।

क्प्लेक्स भवनका सटर तथा काेठाहरू भाडामा दिने सम्बन्धी बाेलपत्र आव्हानकाे सूचना ।

मौजुदा सूचीमा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

Pages